::.

Kuntoutusohjaus

on kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista, neuvontaa ja tarvittavista palveluista tiedottamista. Tavoitteena on asiakkaan ja perheen hyvä arki. Kuntoutusohjaus on asiakaslähtöistä ja  tavoitteellista toimintaa.
Kuntoutusohjaaja Hannele Männistö on perehtynyt erityisesti vaikeavammaisten lasten kuntoutukseen. Hänellä on työkokemusta sekä keskussairaalasta että erityishuoltopiiristä. Lisäksi hän on hoitanut yksityisenä fysioterapeuttina eri ikäisiä lapsia, joilla on motorisen ja/tai kokonaiskehityksen viivettä.
Palveluihin kuuluvat Pikku Portaat -ohjausmenetelmä ja La-Ku -varhaiskuntoutusohjelma. Pikku Portaat soveltuu yleisesti eri tavoin tukea tarvitsevien lasten varhaiskuntoutukseen, La-Ku -menetelmä on suunnattu näkövammaisten lasten tukemiseen. Suositukset edellä mainittuihin tulevat kuntoutuksesta vastaavalta taholta. Mikäli ohjaus toteutuu vammaispalvelulain mukaan, kustannuksia haetaan kunnan sosiaalitoimesta em. lain perusteella.Vanha Turuntie 1 A 1, 24800 Halikko .:: © Kuntoutuskolmio 2014