::.

Lasten Fysioterapia

Fysioterapeutti Hannele Männistö on erikoistunut lasten alueen terapiaan. Hoidettavana voi olla lapsi, jolla on todettu jokin kehitystä estävä tai viivyttävä seikka. Myös ilman diagnoosia voidaan hoitaa, jos lapsen kehitystä voidaan tukea fysioterapeuttisin menetelmin. Diagnoosin saaneista asiakasryhmistä esimerkkeinä CP, lihastaudit, kehitysvammaisuus, meningomyelocele, keskosuus, aistivammaisuus (es. näkövamma, kuulovamma) ja erilaiset kromosomipoikkeavuudet.
Fysioterapia perustuu lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn arviointiin ja sen pohjalta tehtyyn fysioterapeuttiseen diagnoosiin.

Ongelman määrittelyä seuraa fysioterapian suunnittelu, mikä sisältää tavoitteet eli niiden laadinnan yhdessä asiakkaan/hänen huoltajiensa kanssa.
Fysioterapia voidaan toteuttaa joko vastaanotolla tai asiakkaan kotona/päivähoidossa/koulussa tai vaihdella näitä kuntoutussuunnitelman mukaisesti.
Myös allasterapiaan ja yhteisterapiaan es. toimintaterapeutin kanssa on mahdollisuudet.

Terapiaprosessin aikana ja sen päättyessä tehdään arviointia tilanteesta, jonka mukaan tavoitteita ja toteutusta tarkistetaan ja muutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä asiakkaan/hänen omaistensa ja lähettävän tahon kanssa.
Lähettävinä tahoina ovat  keskussairaala, aluesairaala, terveyskeskus ja erityishuoltopiiri.

 

 

Vanha Turuntie 1 A 1, 24800 Halikko .:: © Kuntoutuskolmio 2014